Wycena wyrażona w formie operatu szacunkowego to nic innego jak autorska opinia rzeczoznawcy majątkowego określająca wartość przedmiotu wyceny. Konieczność jej sporządzenia może wynikać z różnych potrzeb. Ekspercka wiedza i wieloletnie doświadczenie sprawiają, że jesteśmy w stanie dokonać rzetelnej wyceny niezależnie od jej celu.

Najczęściej jednak przygotowujemy operaty szacunkowe w celach:

podatkowych i księgowych,
podziału majątku,
ustalenia ceny transakcyjnej lub wartości godziwej,
ubezpieczenia nieruchomości,
określenia wartości nakładów poniesionych na nieruchomość,
ustalenia wysokości stawek najmu,
wyceny składników majątkowych przedsiębiorstwa,
ustanowienia służebności,
postępowania upadłościowego, komorniczego lub sądowego.

rzeczoznawca majatkowy warszawa

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich celów, dla których sporządzamy wyceny. Nasze operaty szacunkowe często służą również jako ekspertyzy pomocne w negocjacjach przy transakcjach kupna-sprzedaży. Dysponując rzetelną, obiektywną i bezstronną wyceną wartości nieruchomości, inwestor zyskuje wiedzę, dzięki której może podjąć racjonalną decyzję w sprawie angażowania swojego kapitału.

Profesjonalne wyceny dla potrzeb banków, gmin i powiatów

cena-za-sluzebnosć-gruntowa

Spory odsetek wykonywanych przez nas wycen stanowią także te na potrzeby zabezpieczenia kredytu, pożyczki czy też leasingu. W opracowywanych w tym celu operatach szacunkowych uwzględniamy wszelkie możliwe ryzyka, które wiążą się z obciążeniem nieruchomości, np. zmiany w sąsiedztwie nieruchomości.

Duży dorobek zawodowy, wiedza i doświadczenie sprawiają, że sporządzane przez nas operaty szacunkowe znajdują akceptację wszystkich banków działających na polskim rynku. Stale wykonujemy ekspertyzy m.in. dla: PKO BP, PKO S.A., BPH, BGŻ, BOŚ, Deutsche Bank, Dom Bank oraz mBank.  Współpracujemy również z firmami międzynarodowymi, takimi jak KPMG, Atkins Polska oraz BDO.

Niezależnie od celu każdy wykonany przez nas operat szacunkowy spełnia wymogi formalno-prawne i jest przygotowywany z uwzględnieniem nie tylko obowiązujących przepisów, ale również standardów zawodowych. Wyróżnia się także dużą estetyką. Jest czytelny i przejrzysty. Ułatwia to znalezienie potrzebnych informacji.

Z naszych usług korzystają także gminy i powiaty, dla których przygotowujemy operaty szacunkowe m.in. w celu:

Wyznaczenia stawek czynszów

Aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste lub z tytułu trwałego zarządu

Ustalenia wartości gruntów,

Oszacowania szkód i odszkodowań, np. za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości

Ustalenia ceny wyjściowej do przetargów

Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Ustalenia opłat adiacenckich

Ustalenia opłat lub odszkodowań z powodu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego