Elektrownie i elektrociepłownie to niestandardowe obiekty. Niecodziennie więc się zdarza, że są przedmiotem na rynku nieruchomości. Niemniej co pewien czas pojawia się inwestor, który chce sprzedać swoją własność. Nie wiesz, jak określić opłacalność inwestycji tego typu? Twoim pierwszym krokiem powinno być oszacowanie wartości rynkowej obiektu.

Trudno jednak tego dokonać na własną rękę, o czym doskonale wiemy. Dlatego jednym z filarów naszej działalności jest wycena elektrowni i elektrociepłowni. Choć są to obiekty wyjątkowe, dysponujemy odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na fachowe określenie ich wartości rynkowej.

Co ważne, nasze operaty szacunkowe opracowujemy nie tylko w celach transakcji kupna i sprzedaży, ale również na potrzeby sprawozdawczości finansowej czy też pod zabezpieczenie kredytów bankowych.

rzeczoznawca majatkowy warszawa

Każda nasza wycena opiera się na obiektywnych kryteriach i jest zgodna z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi stawianymi przez prawo i standardy rzeczoznawstwa majątkowego. Przekłada się to na jej wysoką jakość i niepodważalność.

Wycena elektrowni i elektrociepłowni – rzetelność i obiektywizm

wycena nieruchomości komercyjnej

Rynek nieruchomości zabudowanych elektrowniami i elektrociepłowniami to specyficzny rynek. Cechuje go niska podaż i niski popyt oraz niewielka liczba transakcji. W efekcie zastosowanie podejścia porównawczego nie jest odpowiednim rozwiązaniem. O wiele lepiej sprawdza się w tym przypadku podejście dochodowe, a w jego ramach – metoda zysków.

Specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie pozwalają nam przeanalizować wszelkie czynniki wpływające na wartość rynkową elektrowni lub elektrociepłowni. Przy wycenie obiektu analizujemy m.in.:

jego moc,
stan techniczny i zużycie poszczególnych podzespołów,
okres eksploatacji,
szacowane przepływy pieniężne,
koszty eksploatacji, na które składają się m.in. koszty bilansowania energii, koszty związane z serwisowaniem urządzeń czy też podatek od nieruchomości.