Dokonywana przez nas wycena magazynów i centrów logistycznych opiera się na analizie wielu czynników. Pod uwagę bierzemy m.in. lokalizację nieruchomości, w tym zwłaszcza bliskość głównej drogi dojazdowej pozwalającej na ruch aut ciężarowych, a także stan techniczny obiektu, standard jego wykończenia czy też miesięczne koszty utrzymania. Dogłębnie badamy również specyfikę rynku lokalnego.
Przy określaniu wartości magazynów i centrów logistycznych wykorzystujemy metodę inwestycyjną podejścia dochodowego.

Nasze wyceny koncentrują się na ustaleniu wartości:
budynku,
gruntu, na którym zbudowany został obiekt,
wyposażenia trwale związanego z nieruchomością.

wycena nieruchomości przemysłowych

Tak kompleksowe podejście sprawia, że nasi klienci otrzymują pełną informację odnośnie do wartości magazynu lub centrum logistycznego. To doskonały punkt wyjścia do negocjacji warunków transakcji kupna-sprzedaży, ale i nie tylko. Nasze wyceny są bowiem wykorzystywane także w innych celach, np. na potrzeby zabezpieczenia kredytu.