Nasze usługi obejmują również wycenę wynagrodzenia za bezumowne korzystania z nieruchomości. Żeby określić wartość roszczenia, jakie przysługuje właścicielowi nieruchomości gruntowej za korzystanie z niej w tzw. złej wierze przez przedsiębiorstwo przesyłowe, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Chcesz wiedzieć, o jak duże odszkodowanie możesz się ubiegać? Nasza profesjonalna wycena precyzyjnie określi wartość roszczenia.

rzeczoznawca majatkowy warszawa

Niezależnie od potrzeb zleceniodawcy nasze wyceny za bezumowne korzystanie z nieruchomości to obiektywne i bezstronne opracowania. Dzięki dogłębnej analizie danego przypadku pozwalają oszacować adekwatną kwotę wynagrodzenia.

Wycena za bezumowne korzystanie z nieruchomości – co obejmuje?

rzeczoznawca majatkowy warszawa

Podczas przygotowywania ekspertyzy pod uwagę bierzemy m.in. stan prawny nieruchomości, rodzaj urządzeń przesyłowych czy też stopień ingerencji przedsiębiorstwa przesyłowego w nieruchomość.

W efekcie sporządzona przez nas wycena w obiektywny sposób określa wartość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Dzięki temu trudno ją podważyć.

Ekspertyzy przygotowujemy nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również przedsiębiorstw przesyłowych. Wycena wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości z jednej strony określają wysokość odszkodowania dla właściciela nieruchomości, a z drugiej – wysokość ewentualnego obciążenia finansowego dla firmy przesyłowej. Przygotowujemy również wyceny w celach postępowań sądowych.