Wycena zakładów przemysłowych to złożony i wieloetapowy proces. Chcesz ustrzec się błędów i uzyskać rzetelną wartość nieruchomości? Zleć jej oszacowanie nam. Ekspercka wiedza i wieloletnia praktyka sprawiają, że sporządzamy wnikliwe operaty szacunkowe, które precyzyjnie określają wartość zakładów przemysłowych.

W naszych ekspertyzach uwzględniamy nie tylko wartość samego budynku, ale również wartość gruntu maszyn ,urządzeń  i linii produkcyjnych. Pod uwagę bierzemy także stan prawny nieruchomości, jej lokalizację oraz koszty eksploatacji. W efekcie otrzymujesz dokładną, rzetelną wycenę zakładu przemysłowego.

wycena nieruchomości

Korzystając z naszych usług, zyskujesz pewność otrzymania wiarygodnej i obiektywnej informacji o  wartości zakładu przemysłowego. Sporządzane przez nas operaty szacunkowe to dokumenty wysokiej jakości, które spełniają wszelkie wymogi stawiane przez prawo i standardy rzeczoznawstwa majątkowego. Stanowią rzetelny zbiór wiedzy na temat danego przedsiębiorstwa.

Wycena zakładu przemysłowego – jak działamy?

cena-za-sluzebnosć-gruntowa

Wyceniając zakład przemysłowy, stosujemy głównie podejście dochodowe. Bazuje ono na ustaleniu, jakie zyski może przynieść dana nieruchomość. Wykorzystujemy również elementy podejścia porównawczego, uwzględniając ceny, po jakich sprzedawane są podobne nieruchomości. Nie w każdym przypadku jest to jednak możliwe. Zakład przemysłowy może mieć bowiem na tyle unikatowe cechy, że znalezienie jego odpowiednika na rynku transakcji nie będzie wchodzić w grę.

Dzięki znajomości rynkowej wartości zakładu przemysłowego zyskasz możliwość negocjowania warunków transakcji kupna-sprzedaży. Łatwiej Ci będzie również ocenić opłacalność inwestycji w dane przedsiębiorstwo. Sporządzane przez nas wyceny służą także innym celom. Doskonale spełniają się w roli potwierdzenia wartości nieruchomości dla banku. Są również często wykorzystywane w celach skarbowo-podatkowych.