W zespole jest również  biegły sądowy który na zlecenie sądów wykonuje opinie z zakresu wyceny nieruchomości Zawsze zachowuje bezstronność i obiektywizm.

analiza-inwestycji

Opracowania do postanowień sądowych – gwarancja najwyższej jakości

Opracowania spełniają obowiązujące w prawie wymogi formalne i merytoryczne. Zawierają niezbędną dokumentację – co ułatwia ewentualną weryfikację przedstawionej opinii – oraz są napisane w taki sposób, aby osoba, która nie jest specjalistą w dziedzinie wyceny nieruchomości, była w stanie zrozumieć ich treść.

Opracowywane ekspertyzy odpowiadają na konkretne pytania sądu. Zawierają również uzasadnienie. Opracowania najczęściej są wykorzystywane w sprawach o:

podział majątku, zachowki i spadki,
odszkodowanie z uwagi na utratę części lub całości dóbr materialnych,
odszkodowania za bezumowne korzystanie,
odszkodowania za wejście w życie planu zagospodarowania terenu w wyniku którego nastąpił spadek wartości nieruchomości.