Chcesz kupić hotel lub ośrodek wczasowy? A może ma on pełnić funkcję zabezpieczenia kredytu? Niezależnie od motywów, jakie Ci przyświecają, potrzebujesz rzetelnej wyceny nieruchomości. Zdaj się na nas, a szybko i profesjonalnie ocenimy wartość wskazanego przez Ciebie obiektu, dzięki czemu będziesz mógł bez niepotrzebnej zwłoki podjąć dalsze działania.

Wycena hotelu lub ośrodka wczasowego nie może obejmować określenia wyłącznie wartości budynku. Istotne jest także oszacowanie wartości gruntu, wyposażenia obiektu. Tylko tak  kompleksowe podejście pozwoli dokładnie wycenić daną. Dzięki wieloletniej praktyce jesteśmy w stanie Ci je zapewnić.

biegly rzeczoznawca majatkowy

Wycena tak złożonych obiektów, jakimi są hotele i ośrodki wczasowe, wymaga profesjonalnej wiedzy, doświadczenia i pełnego zaangażowania. Wszystko to jesteśmy w stanie Ci zaoferować.

Fachowa wycena hoteli i ośrodków wczasowych – zarys podejmowanych działań

wycena-hoteli

Żeby dokonać fachowej wyceny hoteli i ośrodków wczasowych, posługujemy się metodą zysków podejścia dochodowego. Pozwala ona bowiem precyzyjnie ustalić wysokość wpływów, jakie osiągają obiekty tego typu. (W niektórych przypadkach można skorzystać także z innych metod wyceny, np. podejścia odtworzeniowego czy też porównawczego). W ramach naszych działań analizujemy m.in.:
lokalizację obiektu,
otoczenie biznesowe i konkurencję,
stan techniczny nieruchomości i jej wyposażenie,
liczbę gości,
wyniki finansowe osiągane przez hotel w przeszłości,
opłaty za zarządzanie.

To tylko niewielki wycinek wszystkich mikro- i makroekonomicznych czynników, jakie poddajemy ocenie przy wycenie hoteli i ośrodków wczasowych. Na względzie zawsze mamy także indywidualną specyfikę nieruchomości i jej wyjątkowy charakter. Dzięki dbałości nawet o najmniejsze szczegóły jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić wartość obiektu, zgodną z jego faktycznym potencjałem dochodowym.