Kopalnie i składowiska to kolejne nietypowe obiekty, które znajdują się w naszym portfolio. Ich wycena wymaga dogłębnej znajomości rynku. Jako doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi jesteśmy w stanie zagwarantować prawidłowość szacunków nawet w przypadku tak wyjątkowych nieruchomości.

Wyceny kopalni nie można przeprowadzać w oderwaniu od wyceny złóż kopaliny. W przypadku określania wartości kopaliny uwzględniamy, takie czynniki jak rodzaj i jakość kopaliny, zasoby złoża, warunki i koszty eksploatacji, możliwe do osiągnięcia przychody. Dzięki tak drobiazgowej analizie jesteśmy w stanie określić rzeczywistą wartość obiektu.

Najczęściej wycenę kopalni wykonujemy dla celów:

kupna lub sprzedaży,
określenia wartości przedsiębiorstwa,
zaciągnięcia zobowiązań kredytowych,
określenia wartości odszkodowania,
rozszerzenia kapitału właścicielskiego.

analiza-stawek-najmu

W ramach wyceny kopalni oszacujemy wartość nie tylko samego obiektu, ale również maszyn i urządzeń, które są z nią trwale związane. Pod uwagę bierzemy także uwarunkowania lokalizacyjne oraz prawne nieruchomości, a także koszty jej funkcjonowania.

Nie tylko kopalnie – wycena składowisk

wycena odszkodowan i wynagrodzen dla urzadzen przesylowych

W ramach naszych usług przeprowadzamy również wycenę składowisk. Jest to o tyle wymagający proces, że trudno znaleźć porównywalne transakcje rynkowe. Z tego względu określenie wartości obiektu przy pomocy podejścia porównawczego nie wchodzi w rachubę. W przypadku składowisk najbardziej miarodajne wyniki daje podejście dochodowe, a w jego ramach – metoda zysków.

Dzięki specjalistycznej wiedzy wiemy, że przy wycenie składowisk nie wystarczy wziąć pod uwagę typowych dla podejścia dochodowego danych. Konieczne jest również uwzględnienie czynników, takich jak koszty związane z przygotowaniem kolejnych kwater czy też koszty stałej rekultywacji terenów. Ujęcie specyficznych cech obiektu to gwarancja prawidłowego określenia jego wartości.

Masz dość powierzchownych wycen? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie profesjonalny operat szacunkowy.