Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, za wywłaszczenie gruntów pod inwestycje drogowe przysługuje wywłaszczonym odszkodowanie. Żeby określić jego wysokość, niezbędne jest sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego. Szukasz podmiotu, który dokona rzetelnej i bezstronnej wyceny? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Nasze operaty szacunkowe zawierają wymagane prawnie elementy, w tym m.in. sposób realizacji wyceny, a także jej przedmiot, zakres oraz cel. Do przygotowywanych ekspertyz dołączamy wszelkie dokumenty, które miały wpływ na określenie wartości. W efekcie spełniają one nie tylko wymogi prawne, ale i standardy rzeczoznawstwa majątkowego.

Przy sporządzaniu wyceny za wywłaszczone grunty pod drogi uwzględniamy ceny transakcyjne nieruchomości drogowych z rynku lokalnego i regionalnego. Jeśli dane te okażą się niewystarczające, kierujemy się przeznaczeniem nieruchomości, jakie dominuje wśród gruntów przyległych. Wszystko po to, by dokonać jak najdokładniejszej wyceny.

wycena-gruntu

Opracowywane operaty szacunkowe to zawsze obiektywne ekspertyzy, które w obiektywny i dokładny sposób określają wartość ewentualnego odszkodowania. To zasługa wysokiej etyki biznesowej, jaką kierujemy się w naszych działaniach, oraz zastosowania sprawdzonych narzędzi i technik wyceny.

Wycena za wywłaszczone grunty pod drogi – bezstronność to podstawa

wycena gruntów inwestycyjnych

Przygotowywane przez nas operaty szacunkowe często stanowią podstawę ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod drogi. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby były one rzetelne, logiczne i spójne.

Z naszych usług wyceny za wywłaszczenie gruntów pod drogi korzystają:
klienci indywidualni,
przedsiębiorstwa budowlane,
władze gmin, powiatów i województw.