W ramach naszej działalności dokonujemy również wycen służebności przesyłu. Ich celem jest najczęściej określenie wartości roszczeń, które przysługują właścicielowi nieruchomości gruntowej w związku z umieszczeniem na niej instalacji przesyłowych, takich jak linie energetyczne czy też rury gazowe. Właściciel gruntu może bowiem ubiegać się o zapłatę za korzystanie z należącego do niego gruntu, odszkodowanie z tytułu utraconych pożytków czy też odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości.

Przez Twoją posesję przebiega linia energetyczna? Profesjonalny i obiektywy operat szacunkowy pozwoli Ci określić wartość ewentualnych roszczeń. Oferujemy fachową wycenę służebności przesyłu dla klientów indywidualnych, a także przedsiębiorców przesyłowych, firm wykonawczych oraz sądów.

rzeczoznawca

Bogate doświadczenie, wiedza poparta wykształceniem kierunkowym oraz licznymi certyfikatami i kursami sprawiają, że jesteśmy w stanie zaoferować ekspertyzy na najwyższym poziomie. Sporządzane przez nas operaty szacunkowe często stanowią podstawę do ustalenia bądź negocjacji wynagrodzenia za służebność przesyłu. Bywa również, że stanowią dowody w sądach powszechnych.

Wycena służebności przesyłu – co możemy Ci zaoferować?

wycena-odszkodowania-za-bezumowne-korzystanie-z-nieruchomosci

Przy ustalaniu wyceny służebności przesyłu kierujemy się przede wszystkim rodzajem urządzeń infrastruktury technicznej zamontowanej na nieruchomości i wiążącym się z tym sposobem korzystania z nieruchomości przez uprawniony podmiot. Określamy również, jaki wpływ mają urządzenia na ograniczenie wykonywania prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

Żeby dokonać rzetelnej ekspertyzy, analizujemy rynkowe ceny gruntów oraz przeprowadzamy wywiad terenowy. Sprawdzamy również sytuację prawną nieruchomości. Wszystko po to, by dokonać solidnej ekspertyzy, którą trudno podważyć.

Wykonujemy wyceny służebności przesyłu w przypadku:

napowietrznych linii energetycznych,
sieci gazowej,
sieci kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnej.